contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum01-06-2013
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV WARBER BLIUWE
PlaatsMorra-Lioessens
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Emiel Wijma MAKKUM FR
Simen Bootsma MAKKUM FR
Marco Weijer WOMMELS
2 Hidde Smidt HOLWERD
Klaas Pier Folkertsma WONS
Riemer Hoekstra EE
3 Gideon Swanson SINT JACOBIPAROCHIE
Henk Jan de Jong BITGUMMOLE
Ruben Eijzenga BERLTSUM
4 Pieter Sijtsma WOMMELS
Jouke Vlasbloem IDSEGAHUIZUM
Habtamu Emke de Hoop WOMMELS
5 Bouke Fopma WOMMELS
Wessel Miedema BERLTSUM
Joran Gerbranda SEXBIERUM
6 Wesley Bollema FRANEKER
Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Rémon Tie Bouma EASTEREIN
7 Herre de Vries MINNERTSGA
Cathrinus van Wieren RIED
Dennis Fennema FRANEKER
8 Jelmer Swart SINT JACOBIPAROCHIE
Wybren Postma INGELUM
Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
9 Jurre Rinia MAKKUM FR
Fedde Okkinga ARUM
Bote Jellema EASTEREIN
10 Remmelt Bouma WEIDUM
Auke Boomsma MORRA
Ids Poelstra MINNERTSGA
11 Nick Leistra TZUMMARUM
Robert Broeders RIED
Tjisse Poelstra MINNERTSGA
12 André van Dellen BERLTSUM
Evert Telenga MENAAM
Jari Braaksma SINT ANNAPAROCHIE
13 Piter van der Ploeg HOLWERD
Wieger Nutte Visser ANJUM
Nies Douwe Yntema EASTEREIN
14 Matias Lukkes WEIDUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers