contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum01-06-2013
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV WARBER BLIUWE
PlaatsMorra-Lioessens
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 40
Naam Woonplaats
Ruben Eijzenga  Berltsum 
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
Joran Gerbranda  Franeker 
Ewald Seepma  Oosternijkerk 
Auke Boomsma  Morra 
Rémon Tie Bouma  Easterein 
Habtamu Emke de Hoop  Wommels 
Pieter Sijtsma  Wommels 
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole 
Wybren Postma  Ingelum 
   
Piter van der Ploeg  Holwerd 
   
Wieger Nutte Visser  Anjum 
Jurre Rinia  Makkum fr 
   
Marco Weijer  Wommels 
   
Riemer Hoekstra  Hallum 
Jouke Vlasbloem  Makkum fr 
Evert Telenga  Menaam 
Hidde Smidt  Bornwird 
Robert Broeders  Ried 
André van Dellen  Leeuwarden 
Remmelt Bouma  Weidum 
Nick Leistra  Harlingen 
   
Bote Jellema  Easterein 
Simen Bootsma  Makkum fr 
   
Emiel Wijma  Makkum fr 
   
   
   
Herre de Vries  Minnertsga 
   
Bouke Fopma  Wommels 
Wessel Miedema  Berltsum 
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers