contact zoeken wedstrijden

Alle categorieën Vrije formatie Heren/jongens

23 juli 2011 11:00
Exmorra
Categorie Alle categorieën
Soort Vrije formatie
Vereniging EXMORRA
Wedstrijdsecretaris J. Kuiper - Herrema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Door de afmelding van partuur 8 bleven er in de B-klasse 10 parturen over. Na de nodige spannende partijen zegevierden Joey Leeuwen c.s. in de finale over Bindert Faber c.s. op de stand 5-4 6-4. In de halve finale wonnen Faber c.s. op de stand 5-3 6-2 van het partuur van Douwe van der Zee.
1. Joey Leeuwen (Pingjum), Klaas Jan Haitsma (Witmarsum) en Klaas de Vries (Witmarsum)
2. Bindert Faber (Exmorra), Bauke Buma (Exmorra) en Gerrit Feenstra (Exmorra)
3. Douwe van der Zee (Exmorra), Klaas Anne Terluin (Exmorra) en Hille Otto Folkerts (Lollum)
In de finale van de verliezersronde klopten Tjerk Postma c.s. op de stand 5-2 6-6 het partuur van Jetse Steigenga.
1. Tjerk Postma (Tzum), Jan Piersma (Witmarsum) en Chris Anema (Witmarsum)
2. Jetse Steigenga (Bolsward), Hans van Swinden Koopmans (Exmorra) en Willem Meijer (Nieuwehorne)
De wedstrijd werd gesponsord door Constructiewerken Postma-Groen te Sneek.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers