contact zoeken wedstrijden

EXMORRA

Exmorra

Verenigingsnummer 1036
Verenigingskleur rood-wit
Opgericht in 1971
Ledentotaal 129
Website www.kvexmorra.nl
Federatie Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum
Locatie Kaart

Consul vereniging

G.P. Feenstra
0515 - 57 43 07

Voorzitter verenigingsbestuur

S. Lycklama à Nijeholt
0515 - 57 57 55
06 - 203 042 13
kvexmorra@home.nl

Secretaris verenigingsbestuur

K.A. Terluin
06 - 118 166 79
k_a_terluin@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

H. Steigenga
06 - 108 169 73
hendrysteigenga@gmail.com

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

K.A. Terluin
06 - 118 166 79
k_a_terluin@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

G.P. Feenstra
0515 - 57 43 07

Lid verenigingsbestuur

M. Yntema

Lid verenigingsbestuur

S. Drayer
06 - 126 802 05

Contactpersoon jeugdcommissie

G. Strikwerda-de Jong
0515 - 57 66 31
gstrikwerda@ziggo.nl

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers