contact zoeken wedstrijden

EXMORRA

Exmorra

Verenigingsnummer 1036
Verenigingskleur rood-wit
Opgericht in 1971
Ledentotaal 139
Website www.kvexmorra.nl
Federatie Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum

Consul vereniging

G.P. Feenstra
Van der Weijstrjitte 6
8759 LJ  EXMORRA
0515 - 57 43 07

Voorzitter verenigingsbestuur

S. Lycklama à Nijeholt
Dominee Wilh A Brakelstrjitte 39
8759 LL  EXMORRA
0515 - 57 57 55
06 - 203 042 13
sarieabe@hetnet.nl

Secretaris verenigingsbestuur

K.A. Terluin
Bolswarderweg 2
8759 LA  EXMORRA
06 - 118 166 79
k_a_terluin@hotmail.com

Penningmeester verenigingsbestuur

H. Steigenga
Dorpsstraat 88
8759 LE  EXMORRA
06 - 108 169 73
kvexmorra@home.nl

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

K.A. Terluin
Bolswarderweg 2
8759 LA  EXMORRA
06 - 118 166 79
k_a_terluin@hotmail.com

Contactpersoon jeugdcommissie

G. Strikwerda-de Jong
Surein 2
8759 LW  EXMORRA
0515 - 57 66 31
gstrikwerda@ziggo.nl

Lid verenigingsbestuur

G.P. Feenstra
Van der Weijstrjitte 6
8759 LJ  EXMORRA
0515 - 57 43 07

Lid verenigingsbestuur

M. Yntema
Bonjeterperweg 4
8758 LB  ALLINGAWIER

Lid verenigingsbestuur

S. Drayer
Van der Weijstrjitte 1
8759 LG  EXMORRA
06 - 126 802 05

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers