contact zoeken wedstrijden

EXMORRA

Exmorra

Verenigingsnummer 1036
Verenigingskleur rood-wit
Opgericht in 1971
Ledentotaal 138
Website www.kvexmorra.nl
Federatie Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum
Locatie Kaart

Voorzitter verenigingsbestuur

S. Lycklama à Nijeholt
0515 - 57 57 55
06 - 203 042 13
kvexmorra@home.nl

Secretaris verenigingsbestuur

J. Kuiper - Herrema
06 - 223 111 48
jelly.kuiper@kpnmail.nl

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

J. Kuiper - Herrema
06 - 223 111 48
jelly.kuiper@kpnmail.nl

Contactpersoon jeugdcommissie

G Captein

Lid verenigingsbestuur

F. Haagsma
0515 - 57 41 33

Lid Federatiebestuur

M. Lemstra
0515 - 57 45 13

Lid verenigingsbestuur

D. Wijnalda
0515 - 57 60 00

Lid verenigingsbestuur

S. Drayer
06 - 126 802 05

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers