contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

20 augustus 2011 10:00
Lollum-Waaxens
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV MEIINOAR IEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zaterdag 20 augustus waren de jongens B klasse te gast in Lollum. Dit werd mogelijk gemaakt door onze vaste sponsor Royal Lankhorst Euronete in Sneek. Onder ideale omstandigheden werd er een lijst met dertien parturen verkaatst. Er werd sportief en leuk gespeeld met flink spannende partijen. De finale werd een echte finale en werd op 5-5 6-6 beslist
Aan het eind van de dag was de prijsverdeling als volgt:

1e:
Rein Hiemstra Sint Annaparochie
Jerom Albartus Meinum Tersoal
René Boschma Bolsward

2e:
Enno Kingma Bolsward
Jesse Rinia Makkum
Gerrit Scharringa Wjelsryp

3e:
Erwin Zijlstra Easterlittens
Emiel Wijma Makkum
Herre de Vries Minnertsga

3e:
Arjen van der Zee Firdgum
Jacob van der Bos Holwerd
Simon Bruinsma Lollum

Herkansingsronde:
1e:
Pieter M. Vrij Berltsum
Simon Brolsma Tzumarum
Tjibbe Haitsma Sexbierum

2e:
Wierd Baarda Dronryp
Hesling Seepma Oosternijkerk
Pieter de Vries Wommels

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers