contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum20-08-2011
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MEIINOAR IEN
PlaatsLollum-Waaxens
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 38
Naam Woonplaats
Arjen van der Zee  Wommels 
Patrick Nauta  Berltsum 
   
Marten Bergsma  Minnertsga 
Herre de Vries  Minnertsga 
   
Emiel Wijma  Makkum fr 
Simon Brolsma  Tzummarum 
   
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Marco Weijer  Wommels 
Hille Otto Folkerts  Lollum 
   
   
   
Sjoerd Rijpkema  Den Haag 
Wierd Baarda  Dronryp 
   
Romke Kroondijk  Hichtum 
Tjibbe Haitsma  Oosterbierum 
Richard Tamminga  Zuidhorn 
Enno Kingma  Leeuwarden 
   
Marco de Graaf  Wommels 
Pieter de Vries  Wommels 
Jacob van der Bos  Holwerd 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
   
   
   
Simon Bruinsma  Lollum 
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Jelte Vis  Arum 
Auke Walstra  Arum 
Sieb Driessen  Minnertsga 
Doede Rients Okkema  Easterein 
Evert Telenga  Menaam 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers