contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum20-08-2011
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MEIINOAR IEN
PlaatsLollum-Waaxens
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
1 Marten Bergsma MINNERTSGA
Jelte Vis ARUM
Willem Siebe Hilverda NIJLAND
2 Wierd Baarda DRONRYP
Hesling Seepma OOSTERNIJKERK
Pieter de Vries WOMMELS
3 Patrick Nauta BERLIKUM FR
Auke Walstra ARUM
Marco Weijer WOMMELS
4 Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
Emiel Wijma MAKKUM FR
Herre de Vries MINNERTSGA
5 Pytrik van Rosendal STIENS
Marco de Graaf WOMMELS
Tsjebbe Galema BURGWERD
6 Richard Tamminga HURDEGARYP
Evert Telenga MENAAM
Sjoerd Rijpkema BOLSWARD
7 Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Doede Rients Okkema EASTEREIN
Romke Kroondijk HICHTUM
8 Jorrit Joustra WINSUM FR
Jelte Drijfhout POPPENWIER
Hille Otto Folkerts LOLLUM
9 Enno Kingma WESTHOEK
Jesse Rinia MAKKUM FR
Gerrit Scharringa WJELSRYP
10 Pieter M. Vrij BERLTSUM
Simon Brolsma TZUMMARUM
Tjibbe Haitsma SEXBIERUM
11 Sieb Driessen MINNERTSGA
Jerom Albartus Meinen TERSOAL
René Boschma BOLSWARD
12 Arjen van der Zee FIRDGUM
Jacob van der Bos HOLWERD
Simon Bruinsma LOLLUM
13 Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Jacco Kooistra EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers