contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del+verlr

2 mei 2010 10:00
Deinum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging SF DEINUM
Wedstrijdsecretaris R. Talsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Menno van Zwieten zet de toon bij de start van de Jongens

Met veel vertrouwen en overtuiging zette Menno van Zwieten uit Peins de eerste kaatspartij d.e.l. van de Jongenscategorie naar zijn hand. Bij kaatsvereniging De Trije Doarpen in Deinum creëerde hij met z’n maten Jacob van der Bos (Holwerd) en Wietse Fopma (Wommels) een ‘walk-over’ in de (regenachtige) finale op het drietal Sjoerd de Jong (St. Annaparochie), Erik Flohr (Holwerd) en Jan Bauke Tolsma (Arum). Die wisten geen eerst te bemachtigen en op 5-0 en 6-4 maakte Menno van Zwieten met een bovenslag een eind aan de marteling. Sjoerd de Jong is de te kloppen man dit seizoen en voorlopig is het dus 1-0 voor Van Zwieten, die zowel op als uit uitstekend presteerde onder de goedkeurende blikken van de Deinumer Sipel. Natuurlijk zullen dit jaar vooral de afdelingspartijen de aandacht trekken en daarin lijkt De Jong met z’n maat Krijn Hiemstra weer hoge ogen te kunnen gooien. Hiemstra moest in de tweede omloop met alles aan de hang z’n meerdere bekennen in (partuur) Peter van Zuiden, toen die met een splijtende zitbal de partij besliste. Van Zuiden werd op z’n beurt in de halve finale pootje gelicht door partuur Sjoerd de Jong.

Tsjisse Steenstra (Bitgummole) vertoonde duidelijk veel spelplezier bij de opening van het seizoen, waardoor hij met z’n bijgelote maten Thomas Kuperus (Jorwert) en Tjeerd de Vries (Wommels) heerste in de verliezersronde.

Uitslag:

Menno van Zwieten (Peins), Jacob van der Bos (Holwerd) en Wietse Fopma (Wommels);
Sjoerd de Jong (St. Annaparochie), Erik Flohr (Holwerd) en Jan Bauke Tolsma (Arum);
Auke-Geert Ybema (Ferwoude), Rein Hiemstra (St. Annaparochie) en Roan-Hein Joostema (Minnertsga);
3. Peter van Zuiden (Tjerkwerd), Albert Douwe Spoelman (Deinum) en Jelle de Vries (Wommels).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers