contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del+verlr

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum02-05-2010
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSF DEINUM
PlaatsDeinum
Scheidsrechter
1 Willem Heeringa TZUMMARUM
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Tjitte Folkertsma WONS
2 Auke-Geert Ybema FERWOUDE
Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
Rein Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
3 Jitze de Jong WIJNALDUM
Remco Miedema RIED
Thomas Kuperus JORWERT
4 Jan Dominicus v.d. Wal DRONRIJP
Sander Hoekstra TZUM
Riemer de Groot DRACHTEN
5 Hendrik Bouwhuis BOLSWARD
Tjeerd de Vries WOMMELS
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
6 Jan Schurer ARUM
Marco de Graaf WOMMELS
Joeke Ids de Vries WYNS
7 Menno van Zwieten PEINS
Jacob van der Bos HOLWERD
Wietse Fopma WOMMELS
8 Erik de Groot FRANEKER
Sybe Klaas Kappe WOMMELS
Jesse van der Molen WITMARSUM
9 Krijn Hiemstra SINT ANNAPAROCHIE
Arjan Staphorsius HARLINGEN
Richard Tamminga HURDEGARYP
10 Albert van der Weide DRONRIJP
Enno Kingma WESTHOEK
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
11 Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Jesper de Groot SINT ANNAPAROCHIE
12 Peter van Zuiden TJERKWERD
Jelle de Vries WOMMELS
Albert-Douwe Spoelman DEINUM
13 Tjisse Steenstra BEETGUMERMOLEN
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Andries Jensma WESTHOEK
14 Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
Jan Bauke Tolsma ARUM
Erik Flohr HOLWERD
15 Haye Jan Nicolay BRITSUM
Arjen van der Zee FIRDGUM
Hendrik Zeinstra FRIENS
16 Pieter M. Vrij BERLIKUM FR

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers