contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del+verlr

Aanmeldlijst

Datum02-05-2010
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingSF DEINUM
PlaatsDeinum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 46
Naam Woonplaats
Jan Sipke Tuinman  BERLTSUM 
Jacob van der Bos  HOLWERD 
Richard Tamminga  HURDEGARYP 
Albert-Douwe Spoelman  DEINUM 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Rick Poortstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
   
Jan Schurer  EASTEREIN 
Pieter Vrij  BERLTSUM 
   
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Tjitte Folkertsma  MAKKUM 
Hendrik Bouwhuis  BOLSWARD 
Sybe Klaas Kappe  WOMMELS 
   
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
   
Peter van Zuiden  BOLSWARD 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 
Jesper de Groot  SINT ANNAPAROCHIE 
Sander Hoekstra  TZUM 
Wietse Fopma  WOMMELS 
Auke-Geert Ybema  FERWOUDE 
Erik de Groot  FRANEKER 
   
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
   
Andries Jensma  GRONINGEN 
Jitze de Jong  WIJNALDUM 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Jesse van der Molen  WITMARSUM 
   
Haye Jan Nicolay  BRITSUM 
Arjan Staphorsius  DRONTEN 
Remco Miedema  IDSEGAHUIZUM 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Tjitse Ben Hoekstra  HARLINGEN 
Albert van der Weide  DRONRYP 
   
   
Jelle de Vries  WOMMELS 
Tjeerd de Vries  WOMMELS 
Roan-Hein Joostema  LEEUWARDEN 
Marco de Graaf  WOMMELS 
Jan Bauke Tolsma  ARUM 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers