contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

22 augustus 2009 10:00
Wommels
Categorie Heren 2e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging KF WOMMELS
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Partuur Jelmer Hofstee, Welsrijp, Hendrik Jan v.d. Velde, Makkum en Thomas van Zuiden, Tjerkwerd met recht de winnaars van de heren senioren v.f. 1e klas in Wommels en dus de gouden klokjes!!
Uit een lijst van 20 parturen was dit toch nog vrije jonge partuur oppermachtig. In de finale moetsen ze het opnemen tegen het geroutineerdere partuur van Marten van der Leest, Dronrijp, Pieter Jan Plat, St.Annaparochie en Feiko Broersma, Oosterlittens. Deze laatsten lukte het niet de partij naar hun hand te zetten. Het partuur Hofstee kaatste foutloos en door hun goede spel en vooral tactisch kaatsen wonnen ze met 5-4 en 6-0. Thomas van Zuiden, de hele dag sterk achterin het perk en voorminst opslager werd met 9 stemmen tot koning van deze partij uitgeroepen. De 3e prijs was voor Gert Jan Faber, Oude Bildtzijl, Hillebrand Visser, Schettens en Edwin Seepma, Franeker.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers