contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

Aanmeldlijst

Datum22-08-2009
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingKF WOMMELS
PlaatsWommels
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 20
Naam Woonplaats
Durk Klijnsma  Wommels 
Bertus Bootsma  Wommels 
Reitse Klijnsma  Franeker 
Willem Rienks  Harfsen 
Sybren Gerbens  Heerenveen 
Gerrit Groen  Wergea 
   
Hillebrand Visser  Leeuwarden 
Jouke Bosje  Leeuwarden 
Site Ferwerda  Hattum 
Gerrit Meijer  Hurdegaryp 
Dennis Wijnjeterp  Harlingen 
Gerben Hein Wijtsma  Lioessens 
Jacob Zaagemans  Workum 
Peter de Boer  Ryptsjerk 
Robert Rinia  Arum 
Marten Faber  Easterein 
Aloys Freitag  Makkum fr 
Jelte-Pieter Dijkstra  Wommels 
Hans Wassenaar  Bitgummole 
Lennart Adema  Makkum fr 
Michiel Scheepvaart  Makkum fr 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Steven de Bruin  Franeker 
Arnold Zijlstra  Tzummarum 
René Anema  Balk 
Frederik van der Meij  Berltsum 
Johan Kwast  Harlingen 
Niels van der Wal  Deinum 
Sip Jaap Bos  Dokkum 
Jelmer Hofstee  Easterlittens 
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum 
Thomas van Zuiden  Bolsward 
   
Klaas Goodijk  Mantgum 
Dennis de Bruin  Munein 
Marinus Grond  Houten 
Sjoerd Kooistra  Easterein 
Douwe Anema  Damwâld 
Geert Dijkstra  Winsum fr 
Redmer Strikwerda  Bolsward 
Tsjerk Elsinga  Dronryp 
Pieter Vogels  Sneek 
   
Jan Sjoerd Tolsma  Franeker 
   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden 
Feiko Broersma  Leeuwarden 
Hein Rodenhuis  Ried 
Roelof Hiemstra  Ried 
Rudolf Soepboer  Holwerd 
Pieter van Althuis  Deinum 
Siebe Greidanus  Wjelsryp 
Tjibbe Hansma  Ryptsjerk 
Gert-Jan Faber  Stiens 
Patrick Scheepstra  Franeker 
   
Danny Roos  Easterein 
   
Stefan van der Weg  Wommels 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers