contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten verliezersronde

7 juni 2009 10:00
Kimswerd
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE HELFRICHS
Scheidsrechter Sieperda, J.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vandaag in Kimswerd stonden er 14 parturen op de lijst van de jongens d.e.l. partij met verliezersronde te Kimswerd.

In de winnaarsronde werd de finale gespeeld tussen Jan Schurer, Jorrit Joustra en Dennis Dijkstra en Kevin Jaarsma, Sybren Beert de Jong en Sybe Klaas Kappe. Het partuur van Jan Schurer won de partij op 5-2 en 6-2.

De finale in de verliezersronde ging tussen Teunis Bouma, Hendrik de Boer en Lars Breeuwsma tegen Jan de Boer, Jesse van der Molen en Roan-Hein Joostema. Het partuur van Theo Bouma nam een 4-0 voorsprong. Het partuur van Jan de Boer kwam nog een beetje terug tot 4-2, maar verloor toch de partij op 5-3 en 6-6.

Uitslag:
Winnaarsronde:
1e prijs:
Jan Schurer (Arum), Jorrit Joustra (Winsum en Dennis Dijkstra (Wouterswoude)

2e prijs:
Kevin Jaarsma (Arum), Sybren Beert de Jong (Kimswerd) en Sybe Klaas Kappe (Wommels)

3e prijs:
Hessel Braaksma (Menaldum), Stef de Graaf (Tzummarum) en Tjitte Folkertsma (Wons)
Willem Jan Postma (Exmorra), Aron Postma (Stiens) en Peter van Zuiden (Tjerkwerd)

Verliezersronde:
1e prijs:
Teunis Bouma (Menaldum), Hendrik de Boer (Wommels) en Lars Breeuwsma (Folsgare)

2e prijs:
Jan de Boer (Easterein), Jesse van der Molen (Witmarsum) en Roan-Hein Joostema (Minnertsga)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers