contact zoeken wedstrijden

DE HELFRICHS

Kimswerd

Verenigingsnummer 1064
Verenigingskleur wit-blauw
Opgericht in 1897
Ledentotaal 65
Website www.kvdehelfrichs.nl
Federatie Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum

Consul vereniging

H.K. Westra
Greate Pierwei 23
8821 LV  KIMSWERD
0517 - 64 11 15
06 - 506 908 63
dehelfrichs@kimswerd.com

Voorzitter verenigingsbestuur

M. de Boer
Pinksterbloem 19
8607 DW  SNEEK
06 - 487 234 48
dehelfrichs@kimswerd.com

Secretaris verenigingsbestuur

R. Niezink
Simon Sipmastrjitte 7
8821 MA  KIMSWERD
0517 - 641 937
dehelfrichs@kimswerd.com

Penningmeester verenigingsbestuur

B. Politiek
Kimswerderlaan 8
8821 LB  KIMSWERD
0517 - 64 17 35
bpolitiek@hotmail.com

Contactpersoon jeugdcommissie

S.A. de Jong
Menno Simonstraat 12
8748 AK  WITMARSUM
0517 - 64 16 81
sjoerdatze@hotmail.com

Lid verenigingsbestuur

H. Rijpma
Kluurdaweg 1
8862 LS  HARLINGEN
0517 - 64 13 27
dehelfrichs@kimswerd.com

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers