contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten verliezersronde

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum07-06-2009
Tijd10:00
CategorieJongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
ScheidsrechterSieperda, J.
1 Jan de Boer EASTEREIN
Dominik Lukkes WEIDUM
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
2 Anno Galema BURGWERD
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Joeke Ids de Vries WYNS
3 Hessel Braaksma MENALDUM
Hendrik de Boer WOMMELS
Lars Breeuwsma FOLSGARE
4 Simon Nijkamp HARLINGEN
Jorrit Joustra WINSUM FR
Dennis Dijkstra WOUTERSWOUDE
5 Rick Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
Klaas Salverda FRANEKER
Folkert Bergsma REDUZUM
6 Jan Friso Bruinsma WOMMELS
Jan Hof FRANEKER
Steven Breimer HARLINGEN
7 Meindert Attema FERWOUDE
Jan Bauke Tolsma ARUM
Jan Sipke Tuinman DRONRIJP
8 Kevin Jaarsma ARUM
Sybren Beert de Jong KIMSWERD
Sybe Klaas Kappe WOMMELS
9 Rick de Graaf TZUMMARUM
Jordy Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Arjan Hallema EASTEREIN
10 Willem Jan Postma EXMORRA
Aron Postma STIENS
Peter van Zuiden TJERKWERD
11 Robert de Bruin TZUMMARUM
Tjitse Ben Hoekstra HARLINGEN
Ramon Hoogerhuis TZUMMARUM
12 Teun Bouma WEIDUM
Roan-Hein Joostema MINNERTSGA
Jesse van der Molen WITMARSUM
13 Albert Rinia SNEEK
Pieter M. Vrij BERLIKUM FR
Laurens Bergsma HARLINGEN
14 Jitze de Jong WIJNALDUM
Stef de Graaf TZUMMARUM
Tjitte Folkertsma WONS
15 Jan Schurer ARUM
Johannes Bonnema TZUMMARUM
Wietse Fopma WOMMELS
16 Erik de Groot FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers