contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verliezersronde

30 augustus 2008 10:00
Wjelsryp
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF S.M.I. WJELSRYP
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Zaterdag werd de laatste officiële wedstraijd gespeeld voor de pupillen jongens op het kaatsveld van Wjelsryp.
Met een mooie lijst van 29 partuur werd er gekaatst op twee velden onder leiding van Scheidsrechter Pollema en clubscheidsrechter Beimers.
Met de hulp van ouders en de keurmeesters verliep de wedstrijden zeer vlot, onder de algemene leiding van Anja Gillebaard.
Voordat de halve finale's van de winnaars- en verliezersronde werden gekaatst werd er eerst nog een balletje geslagen met de Freule winnaars.
Om ongeveer 16.00 uur werd er de allerlaatste bal geslagen en kon er met de prijsuitreiking worden begonnen.


1e Prijs Winnaarsronde:
Dirjan Bouma Grou
Remco Bauke Dijkstra Berlikum

2e Prijs Winnaarsronde:
Pieter van der Schoot Sexbierum
Sijbren Blanksma Dronrijp

3e Prijs Winnaarronde:
Bart Reijenga Witmarssum
Emiel Wijma Makkum

Sander Kingma Dronrijp
Bouke Fopma Wommels

1e Prijs Verliezerronde:
Wierd Baarda Dronrijp
Jelle Jan Veltman Dronrijp

2e Prijs Verliezerronde:
Evert Telenga Menaldum
Marco Weijer Wommels

3e Prijs Verliezerronde:
Dennis Fennema Franeker
Herre de Vries Minnertsga

Hylke Flapper Hidaard
Bonne Hijlkema Jorwert.

Meer foto's van deze wedstrijd op www.kaatsfotograaf.nl

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers