contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten verliezersronde

Aanmeldlijst

Datum30-08-2008
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens KNKB
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF S.M.I. WJELSRYP
PlaatsWjelsryp
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 58
Naam Woonplaats
Haye Jan de Boer  Wommels 
Willem van de Beek  Ingelum 
   
Jorrit Meinsma  Jorwert 
   
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Jehannes Gietema  Akkrum 
Doede Rients Okkema  Easterein 
   
   
Pieter Sijtsma  Wommels 
Roy van den Berg  Grou 
Marco Weijer  Wommels 
   
Remco Dijkstra  Berltsum 
Sybren Blanksma  Dronryp 
Wierd Baarda  Dronryp 
Emiel Wijma  Makkum fr 
   
Laas Pieter van Straten  Stiens 
   
Bart Reijenga  Witmarsum 
   
   
Sander Kingma  Dronryp 
Rémon Tie Bouma  Easterein 
   
Edwin Miedema  Peins 
Simon Brolsma  Tzummarum 
Johannes van der Meer  Tytsjerk 
   
Herre de Vries  Minnertsga 
Marten Bergsma  Minnertsga 
Bouke Fopma  Wommels 
Gerrit Winkel  Stiens 
Dirjan Bouma  Grou 
Piter van der Ploeg  Holwerd 
Ewald Seepma  Oosternijkerk 
   
Joran Gerbranda  Franeker 
   
   
Mart van der Molen  Witmarsum 
   
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
   
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
Remmelt Bouma  Weidum 
Sjoerd Visser  Holwerd 
Evert Telenga  Menaam 
   
Noa van Gils  Dronryp 
   
   
Auke Walstra  Arum 
   
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers