contact zoeken wedstrijden

Meisjes Uitnodiging 2 poules van 4 parturen

21 juni 2008 10:00
Wijtgaard-Wirdum
Categorie Meisjes KNKB
Soort Uitnodiging
Vereniging
Wedstrijdsecretaris E. Nutma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Tijdens een spannende maar zeker ook fraaie en soms hoogstaande Famkes uitnodigingswedstrijd in Wytgaard werd er tot eind met veel inzet gekaatst. Na 2 poule wedstrijden kwam op 1 partuur na iedereen nog in aanmerking voor een plaats in de finales.
In Poule A won partuur 4 met Rianne Vellinga (Frentsjer), Janneke Terpstra (Wolsum) en Wiljo Sijbrandij (Dearsum) al hun partijen en plaatsen zich daarmee soeverein voor de grote finale. In hun laatse partij hadden ze wel een moeilijke start tegen partuur 2 met Ilse Noorman (Mantgum), Sybrich Wiersma (Itens) en Grada van der Schoot (Seisbierrum) maar na een spel achter kwamen ze langzaam maar zeker op gang en trokken met uiteindelijk met 5-4 en 6-2 aan het langste eind. Partuur 2 bleef daarmee op 15 punten steken en dat bleek 1 punt te weining om de kleine finale te mogen kaatsen. Partuur 3 met Michelle Bruinsma (Boalsert), Mirjam Beeksma (Deinum) en Jacobien Postma (Tjerkwerd) bereikten die kleine finale ondanks een nederlaag op 5-5 en 0-6 in hun laatste partij tegen partuur 1 met Rinke Pollema (Alde Lije), Lucy IJsselmuiden (Jirnsum) en Ingrid van der Veen (Hurdegaryp). Partuur was het enige partuur dat na omlopen geen zicht had op de prijzen met 2 punten uit die 2 partijen. En ondanks een vlotte achterstand in die laatste partji deden wél hun sportieve plicht door terug te komen en die laatste partij te winnen, klasse!!

In Poule B was het nog spannender, daar kwamen de finalisten uit de laatste ronde. Partuur 8 met Francien Hoogland (Bitgumermolen), Anke Winkel (Hijum) en Marije van der Meer (Sibrandabuorren) slaagden er niet in het succes uit de eerste ronde, 5-3 en 6-2 winst, voort te zetten. Zij verloren de 2e partij met 5-0 en dolven in de laatse ronde met 5-2 en 6-4 het onderspit tegen partuur 6 met Martine Westra (Bitgumer molen), Sietske Okkema (Easterein) en Lyanne van Rijn (Deinum). Partuur 6 haalde met die zege in totaal 17 punten en mocht door naar de kleine finale. De parturen 5 en 7 hadden 11 respectievelijk 10 punten en maakten ook beide kans op de finales. Partuur 5 herstelde zich goed van een 1e ronde verlies op 4-5 tegen partuur 6 en won de 2e partij met 5-0. In die laatse ronde werd na een gelijkopgaande strijd waarbij de bordjes afwisslend werden verdeeld op 5-5 en 6-2 gewonnen van partuur 7 met Doutsen Punter (Ried), Ingrid Sobel (Tytsjerk) en Margit de Groot (Sint Anne). Partuur 5 dus met 18 punten naar de finale ne partuur 7 met 15 punten naar de douche.

Kleine Finale
De partij tussen de parturen 3 en 6 ging gelijk op tot 3-3, in het zevende eerst op 6-6 sloeg Michelle Bruinsma de bal helaas buiten. Daarna liep partuur 6 door naar een 5-3 en 6-4 zege. Partuur 3 leek uitgekaatst en dat had zeker te maken met de laatste poule partij waarin ze een ruime voorsprong uit handen gaven en die partij uiteindelijk op 5-5 en 0-6 verloren.

Finale
Partuur 5 kwam nog sterk terug na een 1-4 en 2-5 achterstand. Margriet Bakker, achterinse, nam de voorbest opslag over en door geinspireerd kaatsen wisten ze nog een spel te pakken. Maar op 4-5 en 2-6 was het uit en waren de kransen voor Rianne Vellinga, Janneke Terpstra en Wiljo Sijbrandij. Op die stand wist Rianne een prima kaatsdag te bekronen met een zitbal. Rianne heeft het helaas niet zo talrijke publiek getrakteerd op zeer afwisselend opslagwerk werk waarmee ze al de 4 perken voor de nodige en soms onoverkomelijke problemen heeft gesteld. Dit complete partuur werd de tweede opslag verzord door Wiljo, die met vaak snelle ballen de perken verder onder druk wist te zetten. Janneke wist voorin de nodige ballen weg te slaan en hoefde zelden een bal te laten zitten. Wiljo als achterinse was toch wel het hoogtepunt van deze kaatsmiddag, bovenslagen tot wel 30 meter alchter de bovelijn afgewisseld met geplaatste ballen, maar ook die ballen hadden zoveel lengte dat ze altijd steun gaven. Tussenin of 'oer' het maakte niet uit, niets was Wiljo toevertrouwd deze kaatsmiddag, die strak geleid werd door Gosse de Jong.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers