contact zoeken wedstrijden

Meisjes Uitnodiging 2 poules van 4 parturen

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum21-06-2008
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortUitnodiging
Vereniging
PlaatsWijtgaard-Wirdum
Scheidsrechter
1 Rinske Pollema OUDE LEIJE
Lucy IJsselmuiden JIRNSUM
Ingrid van der Veen HURDEGARYP
2 Ilse Noorman MANTGUM
Sybrich Wiersma ITENS
Grada van der Schoot SEXBIERUM
3 Michelle Bruinsma BOLSWARD
Mirjam Beeksma DEINUM
Jacobien Postma TJERKWERD
4 Rianne Vellinga FRANEKER
Janneke Terpstra WOLSUM
Wiljo Sijbrandij DEARSUM
5 Jildou Jorritsma EASTEREIN
Marit Kuperus FRANEKER
Margriet Bakker WINSUM FR
6 Martine Westra BEETGUMERMOLEN
Sietske Okkema EASTEREIN
Lyanne van Rijn DEINUM
7 Doutsen Punter RIED
Ingrid Sobel TYTSJERK
Margit de Groot SINT ANNAPAROCHIE
8 Francien Hoogland BEETGUMERMOLEN
Anke Winkel HIJUM
Marije van der Meer SIBRANDABUORREN

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers