contact zoeken wedstrijden

Meisjes Uitnodiging 2 poules van 4 parturen

Aanmeldlijst

Datum21-06-2008
Tijd10:00
CategorieMeisjes KNKB
SoortUitnodiging
Vereniging
PlaatsWijtgaard-Wirdum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats
Ilse Noorman  Mantgum 
   
Rinske Pollema  Oude Bildtzijl 
Rianne Vellinga  Franeker 
Jildou Jorritsma  Wommels 
Francien Hoogland  Bitgummole 
Michelle Bruinsma  Wommels 
Doutsen Punter  Den Haag 
   
Sietske Okkema  Easterein 
Marit Kuperus  Easterein 
Lucy IJsselmuiden  Jirnsum 
Anke Elsinga - Winkel  Dronryp 
   
   
Ingrid Sobel  Tytsjerk 
Grada van der Schoot  Achlum 
   
Ingrid van der Veen  Hurdegaryp 
Margriet Bakker  Easterlittens 
Marije van der Meer  Leeuwarden 
Wiljo Sijbrandij  Dearsum 
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers