contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

9 juni 2007 10:00
Ee
Categorie Heren 2e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF DE TROCHSETTERS
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslagen del wedsrtijd in EE.

De eerste prijs was vandaag voor Sip Jaap Bos uit Anjum. Sip Jaap was de nummer vijftien op de lijst en bleef staan. Er moesten nog twee maten bij.
Pytrik Hiemstra uit Easterein en Jan Eeltje van der Meij uit Berlikum werden bijgeloot.

De finale was spannend tot drie eersten gelijk (tussen de gebroeders van der Meij uit Berlikum). Partuur Sip Jaap Bos cs. wonnen uiteindelijk de partij met 5-4 6-4 van het partuur Johan Diertens Dronrijp, Frederik van der Meij Berlikum en Martijn Olijnsma Hijum.
Martijn Olijnsma raakte geblesseerd en kaatste als balkeerder de wedstrijd uit.

De twee derde prijzen waren voor:
Partuur 3.
Julius de Jong, Ee
Feiko Broersma, Easterlittens
Allard Visser, Schettens

Partuur 12
Leo Vogels, Firdgum
Sjoerd Boonstra, Akkrum
Pieter van Althuis, Peins.

Het was Pieter van Althuis z'n eerste wedstrijd dit seizoen, na een operatie aan zijn de knie.


Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers