contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum09-06-2007
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF DE TROCHSETTERS
PlaatsEe
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 43
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Hille Saakstra  Leeuwarden   
Sjoerd Boonstra  Akkrum   
     
Niels van der Wal  Deinum   
Klaas Goodijk  Mantgum   
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum   
Bauke Dijkstra  Easterein   
Theun Larooi  Bitgum   
Arjen Radix  Goenga   
     
Site Ferwerda  Hattum   
Wiebe Wessel Bos  Dokkum   
Eric Zittema  Berltsum   
Steven van Gorssel  Makkum fr   
Pieter Vogels  Sneek   
Leo Vogels  Firdgum   
Pieter Jan Plat  Leeuwarden   
Dennis Wijnjeterp  Harlingen   
     
Feiko Broersma  Leeuwarden   
Gerben Hein Wijtsma  Lioessens   
Jacob Zaagemans  Workum   
Franke Ferwerda  Heerenveen   
     
     
Sip Jaap Bos  Dokkum   
Martijn Olijnsma  Grou   
Allard Visser  Schettens   
Wilbert Hiemstra  Lioessens   
Geert Dijkstra  Winsum fr   
     
Hielke Miedema  Stiens   
Peter van Dijk  Sint Jacobiparochie   
Douwe Anema  Damwâld   
Hyltje Bosma  Makkum fr   
Pieter van Althuis  Deinum   
Jan Eeltje van der Meij  Deinum   
Frederik van der Meij  Berltsum   
Redmer Strikwerda  Bolsward   
Jelle Jaap Stiemsma  Lioessens   
Cees Malda  Franeker   
Johan Diertens  Dronryp   
     

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers