contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum09-06-2007
Tijd10:00
CategorieHeren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKF DE TROCHSETTERS
PlaatsEe
Scheidsrechter
1 Gerben Hein Wijtsma LIOESSENS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Eric Zittema BERLIKUM FR
2 Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM FR
Jan Eeltje van der Meij BERLIKUM FR
Steven van Gorssel MAKKUM FR
3 Julius de Jong EE
Feiko Broersma EASTERLITTENS
Allard Visser SCHETTENS
4 Hille Saakstra GRONINGEN
Geert Dijkstra WINSUM FR
Douwe Anema NES GEM DONGERADEEL
5 Pytrik Hiemstra EASTEREIN
Cees Malda BOLSWARD
Wessel Ferwerda STIENS
6 Niels van der Wal WAGENINGEN
Jacob Zaagemans WITMARSUM
Theun Larooi BEETGUM
7 Dennis Wijnjeterp DONGJUM
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
Jelmer Jan Faber OUDE BILDTZIJL
8 Martijn Olijnsma HIJUM
Frederik van der Meij BERLIKUM FR
Johan Diertens DRONRIJP
9 Arjen Radix GOENGA
Jelmer Hornstra DRONRIJP
Pieter Vogels GRONINGEN
10 Hielke Miedema MENALDUM
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Andries Zijlstra EE
11 Redmer Strikwerda WOMMELS
Pieter Jan Plat SINT ANNAPAROCHIE
Site Ferwerda STIENS
12 Leo Vogels FIRDGUM
Sjoerd Boonstra AKKRUM
Pieter van Althuis PEINS
13 Franke Ferwerda STIENS
Peter van Dijk SINT JACOBIPAROCHIE
Albert Leeuwen SINT JACOBIPAROCHIE
14 Klaas Goodijk WINSUM FR
Wilbert Hiemstra LIOESSENS
Wiebe Wessel Bos ANJUM
15 Sip Jaap Bos ANJUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers