contact zoeken wedstrijden

Senioren Vrije formatie

3 juni 2007 10:00
Minnertsga
Categorie Heren 2e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging KV MINNERTSGA
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jan Dirk de Groot Buitenpost (na blessure Hendrik Tolsma), Pytrik Hiemstra Easterein en Dirk Jan v.d.Woud Goutum koning zijn zondag winnaar geworden van de "Cees Bonnemapartij", heren senioren v.f. met 30 partuur op de wedstrijdlijst.

In de finale won deze formatie van Reinoud Monsma, Marten Hiemstra en Alle Jan Anema.

De volledige uitslag:
1e Jan Dirk de Groot Buitenpost (na blessure Hendrik Tolsma)
Pytrik Hiemstra Easterein
Dirk Jan v.d.Woud Goutum koning

2e Reinoud Monsma Tzummarum
Marten Hiemstra Ried
Ale Jan Anema Reduzum

3e Robert Grovenstein Winsum
Kor Kingma Menaldum
Johannes Boersma Winsum

3e Robert Rinia Arum
Renze Pieter Hiemstra St.-Jacobiparochie
Pieter de Boer Franeker

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers