contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten + herk

24 augustus 2019 10:00
Easterein
Categorie Heren 50+
Soort Door elkaar loten
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 5
Jan Brandsma GRIJPSKERK
Tjerk Okkema EASTEREIN
Wybren v.d. Woud LEEUWARDEN

2e prijs: Partuur 2
Bauke Posthuma FOLSGARE
Sikke Koster DOKKUM
Tymen Dijkstra EASTEREIN

3e prijs: Partuur 9
Dirk Poortstra SINT JACOBIPAROCHIE
Henk Hellinga MAKKUM FR
Joop Bootsma REAHUS

3e prijs: Partuur 13
Henk Mulder DRONRYP
Paulus Strikwerda WINSUM FR
Sjouke de Groot EASTERLITTENS

1e prijs verliezersronde: Partuur 10
Ale Mosselman GOUTUM
Gerrie Otter GOUTUM
Theunis Piersma WITMARSUM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers