contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten + herk

20 juli 2019 10:00
Tytsjerk
Categorie Heren 50+
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE WALDKLAPPERS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris H. Kooistra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

50+ d.e.l. met herkansing


1e prijs: Partuur 5
Henk Westerhoff HURDEGARYP
Sjoerd Nauta HEERENVEEN
Theunis Piersma WITMARSUM

2e prijs: Partuur 12
Jelle Feenstra HURDEGARYP
Ludwig Seerden FRANEKER
Wybren v.d. Woud LEEUWARDEN

3e prijs: Partuur 4
Age van der Goot GOENGA
Bertus Bootsma WOMMELS
Simon Kingma EASTEREIN

1e prijs verliezersronde: Partuur 11
Egbert Bootsma ITENS
Jan Fokke Mulder DRONRYP
Roel Sijbesma EASTEREIN

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers