contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten + herk

Aanmeldlijst

Datum20-07-2019
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE WALDKLAPPERS
PlaatsTytsjerk
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 36
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Hans Diekman  AUGUSTINUSGA 
Bertus Bootsma  WOMMELS 
Siebe van Loon  HEERENVEEN 
Ludwig Seerden  FRANEKER 
Johannes Siegersma  BERLTSUM 
Jan Heida  MANTGUM 
Eddy Sjollema  HARLINGEN 
Klaas Sobel  TYTSJERK 
Roel Venema  BOLSWARD 
Egbert Bootsma  ITENS 
Hilbrand Smid  WITMARSUM 
Klaas Kramer  DRONRYP 
Johan Hiemstra  SINT ANNAPAROCHIE 
Maikel Versnel  SINT ANNAPAROCHIE 
Jan de Jong  MENAAM 
Henk Westerhoff  HURDEGARYP 
Germ de Graaf  HOLWERD 
Sjoerd Nauta  HEERENVEEN 
Roel Sijbesma  EASTEREIN 
Anne de Groot  VEENWOUDEN 
Wybren v.d. Woud  LEEUWARDEN 
Gerrie Otter  GOUTUM 
Ale Mosselman  GOUTUM 
Piet v.d. Ploeg  STIENS 
Sape Nauta  BERLTSUM 
Tiede Boorsma  SINT NICOLAASGA 
Simon Kingma  EASTEREIN 
Piet Machiela  SINT JACOBIPAROCHIE 
Albert Walsweer  GOUTUM 
Age van der Goot  GOENGA 
Simon de Groot  MIDLUM 
Jan Fokke Mulder  DRONRYP 
Theunis Piersma  WITMARSUM 
Jelle Feenstra  HURDEGARYP 
Sikke Koster  DOKKUM 
Jochum de Vries  WIUWERT 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers