contact zoeken wedstrijden

DE TRIJE DOARPEN

Niawier-Metslawier-Oosternijkerk

Verenigingsnummer 1079
Verenigingskleur groen-geel
Opgericht in 1945
Ledentotaal 76
Federatie Federatie Dongeradeel

Consul vereniging

Y. Braaksma
Bornensisstrjitte 5
9138 TA  NIAWIER
0519 - 24 16 11
y.braaksma@knid.nl

Voorzitter verenigingsbestuur

Y. Braaksma
Bornensisstrjitte 5
9138 TA  NIAWIER
0519 - 24 16 11
y.braaksma@knid.nl

Secretaris verenigingsbestuur

H. Wiersma
De Snikke 44
9123 KH  METSLAWIER
0519 - 24 14 88
h.m.k.wiersma@knid.nl

Wedstrijdsecretaris verenigingsbestuur

H. Wiersma
De Snikke 44
9123 KH  METSLAWIER
0519 - 24 14 88
h.m.k.wiersma@knid.nl

Contactpersoon jeugdcommissie

A. Allema-Dantuma
De Singel 5
9138 TC  NIAWIER
0519 - 24 22 43

Lid verenigingsbestuur

W. Westra
Sjoarda 2
9137 DK  OOSTERNIJKERK
06 - 209 045 31
westrasjoarda@hetnet.nl

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers