contact zoeken wedstrijden

Federatie Dongeradeel

Federatiebestuur voorzitter

W. Veltman
Stienfeksterwei 19
9131 KK  EE

Federatiebestuur secretaris

M. van der Ploeg
Polleweg 13
9151 HX  HOLWERD
0519 - 56 19 00
06 - 112 473 50
polleweg13@hetnet.nl

Lid Federatiebestuur

O. van der Woude
De Kamp 20
9142 VA  MODDERGAT
06 - 513 163 11
oene87@hotmail.com

Lid Federatiebestuur

R. Toren
Jousterwei 3
9147 BH  HANTUM
0519 - 57 21 42

Verenigingen

Naam Plaats
DE KLETSERS Hantum
DE TRIJE DOARPEN Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
DE TROCHSETTERS Ee
KLAAS THOMAS Anjum
OOSTERGO Dokkum
'T MOAT KINNE Ternaard
THOMAS PRINS Paesens-Moddergat
VvV CONCORDIA Holwerd
WARBER BLIUWE Morra-Lioessens

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers