contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum22-05-2016
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBERLIKUM
PlaatsBerltsum
ScheidsrechterBergsma J.
1 Ilse Tuinenga BERLTSUM
Sjoukje Visser DAMWALD
Wiljo Sijbrandij DEARSUM
2 Nicole Hempenius FRANEKER
Nynke Sijbrandij DEARSUM
Marrit Zeinstra PEINS
3 Leonie van der Graaf BERLTSUM
Imke van der Leest EASTEREIN
Sjanet Wijnia WOMMELS
4 Elly Hofman DRONRYP
Anke Winkel HIJUM
Geke de Boer WERGEA
5 Iris van der Veen FRANEKER
Marte Altenburg GROU
Renske Terwisscha van Scheltinga WIUWERT
6 Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Martine Tiemersma EASTEREIN
Jildou Felkers STIENS
7 Marije Schurer EASTEREIN
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE
8 Rianne Vellinga FRANEKER
Maaike Osinga FRANEKER

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers