contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum01-05-2016
Tijd10:00
CategorieMeisjes
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsZurich
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Ineke van der Ploeg RIED
Nynke Beckers WOMMELS
Esmée Ynema BERLTSUM
2 Marije Hellinga DEINUM
Anna Joostema BERLTSUM
Aletta van Popta LOLLUM
3 Ellen Jorritsma EASTERLITTENS
Selma van der Molen WITMARSUM
Sjoukje Stuiver WITMARSUM
4 Rixt Wijnia WOMMELS
Serena Hovenga MARSUM
Wybrig Bakker TERSOAL
5 Aluca Bouma GROU
Trea van der Ploeg RIED
Lobke Vlasbloem MAKKUM
6 Elske Deinum WOMMELS
Ynola Lommerse MENAAM
Hester Zijlstra BERLTSUM
7 Kim Dijkstra MAKKUM FR
Laudy Bouma BUITENPOST
Ilse van der Zee HALLUM
8 Jennie Terpstra MANTGUM
Marijke Keuning WIUWERT
Lisette Tolsma DRONRYP
9 Andrea Kroes GAUW
Anna Ennema SEXBIERUM
Mirjam Punter EASTEREIN
10 Anneke Smid WITMARSUM
Anna Rixt Iedema MENAAM
Geanna Faber ARUM
11 Margriet Miedema BERLTSUM
Selma de Boer EASTEREIN
Amarins de Groot MANTGUM
12 Joanne Elise Broeders RIED
Hester Bruinsma WOMMELS
Simona Kootstra MINNERTSGA
13 Boukje-Ellen Bosma MAKKUM FR
Yvonne Eisma TZUM
Nynke Marije Faber WOMMELS
14 Hiske Zeinstra PEINS
Jannica van der Ploeg STIENS
Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE
15 Jeska Terpstra EASTEREIN

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers