contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + Herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum08-08-2015
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKLAINE IZAK
PlaatsVrouwenparochie
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Pier Koopmans WEIDUM
Jorn Dijkstra MAKKUM FR
2 Bas van Wigcheren BERLTSUM
Jelmer Dijkstra EXMORRA
3 Folkert Groen WERGEA
Marco van Dijk FERWERT
4 Hedser Mud WERGEA
Mark Minnesma DRONRYP
5 Jesper Tolsma REDUZUM
Jorret den Breejen ARUM
6 Jaap Jan Rienks BOER
Stan van den Berg GROU
7 Chris Miedema SINT ANNAPAROCHIE
Roan Hooghiemster WIJNALDUM
8 Jeroen de Boer SPANNUM
Eric Tromp BITGUMMOLE
9 Hessel Postma WINSUM
Gerwin Dijkstra ANJUM
10 Wessel Schraa WOMMELS
Johannes Sijbesma WOMMELS
11 Simon van der Vaart SPANNUM
Bauke Zuiderhof BERLTSUM
12 Ingmar Wijma MAKKUM FR
Jorrit Sjoerdsma REDUZUM
13 Allard van Wigcheren BERLTSUM
Marten Jansen SEXBIERUM
14 Folkert Smid WITMARSUM
Bastiaan Ynema BERLTSUM
15 Anco Vroom BRITSUM
Djé Jorna HARLINGEN
16 Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Ignas Dijkstra MANTGUM
17 Wilke van der Meulen STIENS
Tjerk Kemper DRONRYP
18 Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
19 Tjerk Smink BAAIUM
Menno Osinga INGELUM

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers