contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + Herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum17-05-2015
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens (R)
SoortDoor elkaar loten
VerenigingBOAZUM
PlaatsBoazum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Edgar van Wigcheren BERLTSUM
Bauke Toren HANTUM
2 Douwe Joostema BERLTSUM
André de Vries BITGUMMOLE
3 Jarig Dijkstra BITGUMMOLE
Jens Rienk Jepkema HUNS
4 Harm van der Ploeg RIED
Sil van der Geest WIJNALDUM
5 Rein Breuker LEEUWARDEN
Cornelis van Dijk BERLTSUM
6 Thom Dijkstra BITGUMMOLE
Bart Pieter Broeders RIED
7 Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Kjell Dijkstra SINT ANNAPAROCHIE
8 Jitze Floris JOURE
Yoram Elzinga BOLSWARD
9 Jarno Feenstra EXMORRA
Folkert Boersma REDUZUM
10 Marten Leijenaar EXMORRA
Justin Krottje DRONRYP
11 Jari Visser WITMARSUM
Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE
12 Robin Benders TZUM
Galil-Taeke Moufakkir REDUZUM
13 Rutger Kumbangsila DRONRYP
Pascal Poelstra WINSUM
14 David Kuipers BERLTSUM
Leon Sjoerdsma REDUZUM
15 Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Jelle Sieperda WOMMELS
16 Rink Sterk BERLTSUM
Siebo Boersma EASTEREIN
17 Hylke Jan van de Walt TZUMMARUM
Johan Cnossen GAUW
18 Thom Oostenveld GAAST
Daniel Meesters BITGUMMOLE
19 Redmer Cnossen TZUM
Jan Johannes van der Kamp NIJLAND
20 Harold de Boer JELLUM
Justin de Vries HALLUM
21 Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Dietmer Kuperus BOLSWARD
22 Niels Vrieswijk BOLSWARD
Johan Sipma LIOESSENS

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers