contact zoeken wedstrijden

Freule 2013: DRONRYP wint 111de Freulepartij

VVV Sjirk de Wal heeft de finale gewonnen van de 111de editie van de Freule kaatspartij. In de finale werd Stiens verslagen met 5-4 6-0. Op deze stand sloeg Wierd Baarda de kaats keurig netjes voorbij. 

coach Dronryp

KHF_2594

reactie na afloop van Wierd Baarda

KHF_2711

Reactie na afloop van Gerrit, Edser, Kevin Jordi en coach van Stiens

Prijswinnaars:

1e prijs:
Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma, Wierd Baarda

1e omloop, Gaast ferwoude
2e omloop, Wommels
3e omloop, Hijum-Finkum
4e omloop staand nummer
halve finale Franeker

2e prijs:
Stiens, Gerrit Winkel, Edser Rijpstra, Kevin Jordi Hiemstra
1e omloop Jelsum-Koarnjum-Britsum
2e omloop Raerd
3e omloop Easterlittens
4e omloop Wytmarsum
halve finale St.Jacob

3e prijs
Frjentsjer, Wesley Bollema, Dennis Fennema, Marco de Groot
1e omloop St.Anne
2e omloop Easterein
3e omloop Winsum
4e omloop Ried
Halve finale verlies tegen Dronryp

St.Jabik, Sil Leystra, Gideon Swanson, Remco Schiphof
1e omloop Weidum
2e omloop Skettens / Longerhouw
3e omloop Berltsum
4e omloop Makkum
Halve finale verlies tegen Stiens

5e prijs:
Ried, Thomas Kleefstra, Cathrinus van Wieren, Robert Broeders
1e omloop Morra Lioessens
2e omloop staand nummer
3e omloop Bitgum
4e omloop verlies tegen Frjentsjer

Wytmarsum, Marc Burger, Bart Reijenga, Mart v/d Molen
1e omloop Goenga
2e omloop Engelum
3e omloop Alde Leije
4e omloop verlies Stiens

Makkum, Jurre Rinia Jesse Rinia, Emiel Wijma
1e omloop Reduzum
2e omloop Holwert
3e omloop Sexbierum-Pietersbierum
4e omloop verlies tegen St.Jacob

KHF_2697
KHF_2703
KHF_2708

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers