contact zoeken wedstrijden

160ste PC: 1e omloop reactie kaatsers

De eerste partijen van de 160ste PC zijn van start. Partuur Johan van der Meulens cs. tegen Peter van Zuiden cs. en Haye Jan Nicolay cs. tegen Jelte Pieter Dijkstra cs.

Uitslagen de eerste omloop:

1) Pieter van Althuis, Pieter Jan Plat, Hendrik Bouwhuis - 2)Hendrik Tolsma, Tjibbe Hansma, Martijn Olijnsma
2-5 4-6

3)Johan van der Meulen, Renze Hiemstra, Hylke Bruinsma
- 4) Peter van Zuiden, Tjerck-Floris Karsten
5-0-6-0

5) Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v/d Velde, Jan Schurer - 6) Jelte Pieter Dijkstra, Herman Sprik, Sjoerd Jong
2-5 6-6

7) Enno Kingma, Dylan Drent, Rick Poortstra - 8) Menno van Zwieten, Folkert v/d Wei, Hans Wassenaar
2-5 4-6

9) Arnold Zijlstra, René Anema, Thomas van Zuiden - 10) Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans, Gert Jan Meekma 5-3 6-4

11) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra - 12) Gert Anne v/d Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger 2-5 2-6

13) Johannes v/d Veen, Kees v/d Schoot, Peter de Boer - 14) Pieter Bakker, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra
4-5 6-6

15) Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra, Pier Piersma - 16) Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra
3-5 6-6

Luister naar Haije Jan Nicolai na verlies.

Luister naar Gerrit Jan Duiven na verlies.

Luister naar Enno Kingma na verlies

P1000576 (800x427)
P1000581 (800x450)

Reactie Bauke Kootstra na verlies

reactie Peter de Boer na verlies en afscheid

reactie Pier Piersma na verlies

reactie Marten Feenstra

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers