contact zoeken wedstrijden

Easterein, Meisjes Door elkaar loten B + herk (2-tal)

Ek de famkes B (neist de famkes A en froulju 1e klasse) wiene hjoed yn Easterein. te gast. Yn de ferliezersronde waarden de prizen ferdield tusken Akkelyna de Haan (Wier), Fenna Kramer (Winsum) én . ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers