contact zoeken wedstrijden

Akkrum, Meisjes Afdeling afd

1e prijs: Wommels: Martzen Deinum, Sjanet Wijnia, Anna-Brecht Bruinsma 2e prijs: Dronryp: Elly Hofman, Anouk Tolsma, Franke Jager 3e prijs: Folsgare: Geke Posthuma, Elma Breeuwsma, Jildou Sweeri. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers