contact zoeken wedstrijden

Pingjum, Schooljeugd Door elkaar loten schooljeugd

Schooljeugd Jongens en Meisjes 1e Fabian Noordhuis (Bolsward) en Jacqueline Buma (Schettens) 2e Gyanne Hiemstra (Ferwoude) en Aldert Eisma (Bolsward) 1e verl.r. Jildert Stellingwerf (Ferwoude. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers