contact zoeken wedstrijden

Weer acht nieuwe kaatstrainers

In Franeker zijn de examens kaatstrainer 3 succesvol afgesloten. Voor de uitreiking van de diploma’s was als gast Yeb Hingst uitgenodigd.

Op de hem bekende enthousiaste wijze had hij voor alle geslaagde kandidaten een passend woordje. Yeb benadrukte ook de werking van een positieve aanpak en een open contact met de groep of het partuur. ‘Wees betrokken bij je kaatsers en straal plezier uit. Werk altijd aan verbeteringen en geniet als dat lukt!’ De opleiders Dirk van der Leest en Jan de Groot hebben samen met de examinatoren Siemke Andela en Marja Vaartjes de trainingen beoordeeld, het eindgesprek gehouden en de portfolio in orde bevonden. De geslaagden zijn: Grietzen Broersma Easterlittens Frits Hoekstra Makkum Durk Gardenier Lekkum Johannes Kolthof Lekkum Mirjam Beeksma Deinum Nynke van Wallinga Hitzum Kees van der Schoot Sexbierum Douwe Wierstra Holwerd In 2012 gaat de cursus kaatstrainer 2 op 16 januari van start met 6 achtereenvolgende sessies op maandagavond. Omdat deze cursus al nagenoeg is volgeboekt, wordt de inschrijving voor een 2e cursus alvast opengesteld. Het is de bedoeling, dat die cursus kaatstrainer 2 start op maandag 27 februari tot aan Pasen. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook een cursus niveau 2 op verenigingslocatie gehouden op vrijdagavond. Cursisten niveau 2 kunnen na de zomer meteen doorstromen naar de cursus niveau 3 op woensdagavond.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers