Via schoolkaatsen kinderen boeien en binden: inschrijving voor 1 januari - KNKB
contact zoeken wedstrijden

Via schoolkaatsen kinderen boeien en binden: inschrijving voor 1 januari

Net als eerdere jaren wil de KNKB kaatsverenigingen ondersteunen met het houden van een schoolkaatsproject op scholen in de buurt van de vereniging. foto: Henk Bootsma fotografie

Kaatsverenigingen met deze plannen kunnen een aanvraag doen voor 1 januari 2012 via info@knkb.nl Als de vereniging de contacten met school of de scholen goed voorbereidt, gaat de KNKB proberen een match te maken met een lesgever, die overdag tijdens de gymuren de kaatslessen kan gaan geven. Daarbij wordt uitgegaan van 4 lessen voor een groep, een mooi aantal lessen om het spelidee van kaatsen over te brengen en te oefenen. Belangrijk is verder, dat al tijdens het schookaatsproject de kinderen bij de vereniging terecht kunnen voor proeftrainingen en duidelijk weten wanneer ze bij de club kunnen komen trainen. De KNKB vraagt van de vereniging een basisbijdrage van € 100,-. Meerkosten worden doorberekend afhankelijk van het aantal groepen, dat meedoet aan het project. Voor vragen over het houden en toewijzen van een schoolkaatsproject: info@knkb.nl of Siebe Groothoff.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers