contact zoeken wedstrijden

NK junioren, uitslagen 1e omloop (video)

In Franeker wordt gekaatst om het Nederlands kampioenschap voor junioren (Jong Nederlandpartij) . Er staan 27 partuur op de lijst. Video reportage toegevoegd

Uitslagen eerste omloop Harlingen - Holwerd 0-5 / 6-6 Ysbrechtum - Exmorra 5-5 en 6-6 Ysbrechtum wint Hartwerd - Makkum 5-4 / 6-6 St.Jacob - Berltsum 5-5 / 6-4 Wijnaldum - St Anna 3-5 / 4-6 Sexbierum/Pietersbierum - Tzummarum 4-5 / 2-6 Easterlittens - Minnertsgea 5-5 / 0-6 Bolsward - Dronrijp 5-2 / 6-2 Franeker - Wjelsryp 0-5 / 2-6 Amsterdam - Peins 1-5 / 4-6 Kimswerd - Wommels 5-5 / 2-6 Easterein - Anjum 5-1/ 6-2 Stiens - Ried 5-0 / 6-6 Bitgum Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer. knkb tv


Klik hier voor alle NK berichten

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers