contact zoeken wedstrijden

Jorwert, Pupillen Door elkaar loten

Ek by de jongens pupillen 13 nammen op de list en ek dêr moast dus wurke wurde mei bylotsjen. Nei in pear drege partijen gie de finale tusken Arnout Meijer fan Wommels en Rutger Fopma fan Mantgum tsji. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers