contact zoeken wedstrijden

KNKBTV: Discussiedag over toekomst kaatsen

Vandaag is op het Bondsbureau in Heerenveen de discussiedag gehouden over de toekomst van het kaatsen.

Het algemene doel van de bijeenkomst was te inventariseren, informatie te vergaren en niet direct om te concluderen en besluiten te nemen. Er is in vier groepen, verdeeld over het nieuwe gebouw in Heerenveen, volop gediscusieerd over wat de ziel van het kaatsen is, welke punten moeten behouden blijven voor de kaatssport, innovatie en differentiatie. Aan de hand van stellingen en mogelijke denkrichtingen zijn uit diverse geledingen de meningen gedeeld. Er heerste een open en positieve sfeer, ook kritiek, verbeterpunten of juist zaken die nimmer in de kaatssport verandert mogen worden kwamen aan de orde. Na drie sessies zijn er samenvattingen gemaakt en zijn de uitkomsten aan alle groepen gepresenteerd. De Hoofdcommissies Marketing en Technische Zaken gaan met de verkregen informatie aan de slag en komen in de loop van januari terug met het vervolg op de nuttige sessies van vandaag. Luister naar de directeur van de KNKB René Ahlers

Henk Seerden en Ludwig Seerden luisteren aandachtig
Hans Wassenaar presenteert de uitkomsten van zijn groep
vlnr: Lieuwe de Jong, Pier Piersma, Peter de Boer, Remco den Dulk, Rinse Bleeker en Géjanna Dijkstra

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers