contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens kaatsen in tweetallen

Emiel Wijma, Makkum en Adnan Harhour, Oosterbierum wonnen in Engelum bij de d.e.l. – wedstrijd voor pupillenjongens.

De tweede prijs was voor voor Kars Zeinstra, Franeker en Mart van der Molen, Witmarsum. Twee derde prijzen waren voor Christian de Haan, Franeker en Thomas Kuperus, Jorwert en Frans Dooper, Wommels en Erwin Zijlstra, Easterlittens.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers