contact zoeken wedstrijden

NK Meisjes 2010: 1e omloop

De eerste omloop is in Hallum verkaatst. 22 parturen staan op de lijst.

Uitslagen van de eerste omloop 1) Buitenpost - 2) St.-Annaparochie 2-5 - 4-6 3) Peins - 4) Easterein 2-5-2-6 5) Ried - 6) Wergea 3-5-2-6 7) Minnertsga - 8) Niawier-Metslawier 5-4 6-4 9) Franeker - 10) Raerd 5-0-6-4 11) Grou - 12) Ysbrechtum 5-1-6-2 13) Boazum - 14)Hallum 5-4 - 6-6 15) Hijum-Finkum - 16) Easterlittens 5-2 6-6 17) Engelum 18) Ee 5-1-6-0 19) Pingjum 20) Stiens 0-5-2-6 21) Deinum 22) Wolsum 5-1 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers