contact zoeken wedstrijden

Kaatstrainerscursus

Op maandagavond zijn 9 enthousiaste kaatsliefhebbers in opleiding voor kaatstrainer 2.

De cursisten zijn 6 maandagavonden actief bezig met de kaatstechnieken en het trainen geven. Elke avond 1½ uur praktijk en 1½ uur theorie. Video opnamen, opdrachten, discussie, observeren, “welke aanwijzingen geef ik het beste?” enz. De verenigingen Wommels, Leeuwarden, Ried, Sexbierum, Waaksens, Berlikum en Dronrijp zijn aanwezig. De volgende cursus start 4 maart. Geef je zo snel mogelijk op via de site. Telefonische informatie kun je ook krijgen op het Bondsbureau van de KNKB, 0517-397300. Ook kun je informatie vragen via de opleiders Jan de Groot en Dirk van der Leest. In de WIS-IN nr 2 staat ook uitgebreide cursusinformatie opgenomen. Klik hier voor als u een andere webbrowser gebruikt dan Microsoft Explorer

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers