contact zoeken wedstrijden

Tuinenga, Monfils, Zeinstra winnen 47e Frouljus PC

Ilse Tuinenga koningin

Finale

9. Annet de Haan Sint Annaparochie, Louise Krol Ee en Sjanet Wijnia Wommels
8. Ilse Tuinenga Franeker, Anne Monfils Rotterdam en Marrit Zeinstra Leeuwarden

3-5 0-6

De finale (live uitgezonden)

Halve finale

4. Aletta van Popta Minnertsga, Jeska Terpstra Easterein en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip
8. Ilse Tuinenga Franeker, Anne Monfils Rotterdam en Marrit Zeinstra Leeuwarden
2-5 6-6

Halve finale (live uitgezonden) Reactie van Jeske Terpstra na verlies in de halve finale

2e omloop

1. Nelie Steenstra Berltsum, Mintje Meintema Dronryp en Aluca Bouma Grou
4. Aletta van Popta Minnertsga, Jeska Terpstra Easterein en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip
Uitslag: 1-5 0-6

6. Amarins de Groot Mantgum, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward
8. Ilse Tuinenga Franeker, Anne Monfils Rotterdam en Marrit Zeinstra Leeuwarden
Uitslag: 0-5 4-6

9. Annet de Haan Sint Annaparochie, Louise Krol Ee en Sjanet Wijnia Wommels
12. Iris Veltman Dronryp, Lisanne Scharringa Dronryp en Senne Idsardi Dronryp
Uitslag: 5-2 6-2

Laatste PC voor Annelien Broersma

1e omloop

1. Nelie Steenstra Berltsum, Mintje Meintema Dronryp en Aluca Bouma Grou
2. Romy Postma Groningen, Elly Hofman Leeuwarden en Gerbrich Koster Tzum
Uitslag: 5-1 6-2

3. Anna Ennema Sexbierum, Andrea Kroes Groningen en Marije Hellinga Deinum
4. Aletta van Popta Minnertsga, Jeska Terpstra Easterein en Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip
Uitslag: 1-5 2-6

5. Wybrig Bakker Wageningen, Lotte Delgrosso Marsum en Fiera de Vries Groningen
6. Amarins de Groot Mantgum, Larissa Smink Makkum en Noa Elzinga Bolsward
Uitslag: 4-5 4-6

7. Roelie Kroondijk Easterein, Corrie Kroondijk Easterein en Jennie Terpstra Mantgum
8. Ilse Tuinenga Franeker, Anne Monfils Rotterdam en Marrit Zeinstra Leeuwarden
Uitslag: 1-5 2-6

9. Annet de Haan Sint Annaparochie, Louise Krol Ee en Sjanet Wijnia Wommels
10. Annelien Broersma Leeuwarden, Rixt Wijnia Wommels en Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden
Uitslag: 5-1 6-0

11. Moniek Lootsma Goënga, Marsha Broersma Stiens en Rixt Blanke Bolsward
12. Iris Veltman Dronryp, Lisanne Scharringa Dronryp en Senne Idsardi Dronryp
0-5 0-6
Uitslag
 

Reactie na verlies van Anne Ennema

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers