contact zoeken wedstrijden

NK senioren uitslagen

Onder genot van heerlijke temperaturen wordt er gekaatst op het Sjukelân. We zijn inmiddels bezig met de vierde omloop. Foto: Jacob Klaas en Erik Haitsma actief namens Wommels.

Lijst eerste omloop Makkum – Hartwerd 5-1 6-6 Pingjum – Gytsjerk 3-5 2-6 Paessens-Moddergat – Wjelsryp 5-1 6-6 Heerenveen – Den Haag 5-0 6-0 Goutum – Huizum 5-4 6-0 Damwoude – Akkrum 2-5 6-6 Wommels – Stiens 5-3 6-4 Tzummarum – Broeksterwoude 5-4 6-2 Berlikum – Hijum/Finkum 5-2 6 4 St.Annaparochie - Sneek 5-2 6-2 Amsterdam – Buitenpost 1-5 0-6 Easterlittens - Weidum 5-4 6-2 Wageningen – Workum 3-5 2-6 Bolsward – Reahus-Turns 1-5 2-6 Mantgum – Leeuwarden 1-5 0-6 Reduzum – Wijnaldum 5-5 6- 6 Wijnaldum wint Hallum – Witmarsum 1-5 0-6 Schettens-Longerhouw – Tzum 5-0 6-0 Itens – Beetgum 5-5 6-4 Harlingen – Dronrijp 2-5 6-6 Scharnegoutum – Sexbierum 5-5 6-6 Sexbierum.wint Lekkum – Peins 2-5 6-6 Menaldum – Ried 1-5 2-6 St.Jacobiparochie – Minnertsgea 5-4 6-6 Franeker – Boazum 5-0 6-4 Morra/Lioessens – Wergea 5-4 6-2 Grou – Easterein 4-5 4-6 Exmorra – Hardegarijp 5-1 6-4 Winsum – Holwerd 3-5 6-6 Goenga – Groningen 5-3 6-0 Oudebildtzijl – Baard 5-2 6-4 Uitslag tweede omloop Makkum – Gytsjerk 3-5 6-6 Pasens Moddergat – Heerenveen 4-5 4-6 Goutum – Akkrum 5-4 6-0 Wommels – Tzummarum 5-3 6-2 Berlikum – St.Annaparochie 5-2 6-0 Buitenpost – Easterlittens 5-1 6-4 Workum – Reahus Turns 1-5 6-6 Leeuwarden – Wijnaldum 5-1 6-2 Witmarsum – Schettens Longerhout 5-2 6-2 Itens – Dronrijp 2-5 4-6 Sexbierum – Peins 0-5 4-6 Ried – St.Jacobiparochie 0-5 2-6 Franeker – Morra Lioessens 5-5 4-6 Easterein – Exmorra 5-4 6-6 Holwerd – Goenga 5-2 6-4 Oudebiltzijl naar derde omloop Uitslag derde omloop OudeBildtzijl – Gytsjerk 0-5 0-6 Heerenveen – Goutum 2-5 4-6 Wommels – Berlikum 2-5 4-6 Buitenpost – Reahus Turns 5-5 6-4 Leeuwarden – Witmarsum 5-5 6-6 Dronrijp – Peins 5-1 6-6 St.Jacob – Morra Lioessens 5-2 6-6 Easterein – Holwerd 5-5 6-0

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers