contact zoeken wedstrijden

Eerste omloop NK junioren

De eerste omloop van het Nk junioren is verkaatst. Klik op lees meer voor de uitslag overzicht.

Akkrum – Bolsward 3-5 / 2-6 Schettens-Longerhout – Wijnaldum 2-5 / 0-6 Engelum – Goutum 4 – 5 / 4 - 6 St.Anna parochie – Grou 5-1 / 6 - 4 Morra-Lioessens – Hijum-Finkum 2-5 / 0-6 Pingjum – Beetgum 5-4 / 6-0 Franeker – Easterein 1-5 / 4-6 Dronrijp – Wommels 3-5 / 4-6 Makkum – Holwerd 3-5 / 6-6 Winsum – Witmarsum 3-5 6-6 St.Jacobiparochie – Berlikum 4 -5 / 4 - 6 Minnertsgea – Hartwerd 5-1 / 6-4 Wjelsryp – Damwoude 5 – 2 / 6 -2 Tzummarum – Goenga 5 – 4 / 6 - 0 Reahus-Turns – Easterlittens 3 -5 / 4 - 6 Oude BIltzijl – Itens 5 -5 / 2 - 6

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers