contact zoeken wedstrijden

‘Moaiste klup fan Fryslân’ wint de Freule

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Romy Postma

‘Moaiste klup fan Fryslân’ wint de Freule
 
Zet Chris Wassenaar op een driewieler en je hebt het gevoel dat je naar een man zit te kijken in een Amerikaanse Dodge met de klassieke V8 motor. Op de Freule was het geen driewieler maar een echte Dodge uitgevoerd in de kleuren zwart met een bijpassende tekst die verraadt dat deze ‘macho’ auto de winnaars van de Freule naar Moarre-Ljussens zal vervoeren met de voormalige kaatskoning aan het roer. Misschien is het wel een sentimentele reis door CFK-land waar Chris ooit begon. Althans in Driezum weten ze nog dat een voorperkspeler beide handen voor zijn ogen sloeg om dekking te zoeken bij die toen nog onbekende reus uit Minnertsga.
 
Dit is niet het verhaal van de bovenslagen en buitenslagen op Freule nummer 120. Die Dodge was een mooi idee van de Stichting Freule en volgens Chris komt het idee en de uitvoering van Rein Tiedema. Wat weer een emotie vlak na afloop, de gepantserde kring rondom de winnaars liet geen ruimte voor een microfoon van de media, tenzij je geplet wilde worden. De interviews na afloop konden in alle rust plaatsvinden zonder die tsjunami aan gelukwensen van andere jaren.
 
Coach Tamme Visser van KV Warber Bliuwe was eerlijk genoeg om te erkennen bij een vergelijking met de winst van Anjum in 2018 dat ,,Der neat boppe winnen giet  foar eigen doarp.’’ Maar om er vervolgens aan toe te voegen: ,,Moarre-Ljussens hat in keatsklup dy’t dit fertsjinnet, ik fyn it ien fan de moaiste klups yn Fryslân. Altiten like gastfrij en freonlik foar de gasten dy’t der wolkom binne.’’ Met andere woorden: ,,De regio fertsjinnet dit ek want der wurdt hjir in hiel soad keatst en jonges dy’t de Freule winne kinne dan in foarbyld wêze.’’
 
Freule nummer 120, dat kun je toch een respectabel aantal noemen en in dit verband kun je stellen dat het een schande mag heten dat deze partij niet meer rechtstreeks wordt uitgezonden. Zeker als je de hitte in de middaguren in aanmerking neemt met de wetenschap dat de gemiddelde leeftijd hoog is. Is het dan te veel gevraagd drie keer per jaar een live uitzending te verzorgen? Of fietst het tandem Spijkers/Warmerdam langs het Sneekermeer op zoek naar Friezen die anderstaligen uitsluiten? Of zien ze door de veelheid zeilen op de skûtsjes de variatie in het cultuuraanbod niet meer? Of is het gewoon het geld dat de basis van de keuzes vormt. Met op de bagagedrager het moderne jargon zoals diversiteit, inclusiviteit en uitsluiting. Het weg bezuinigen van de Freule op tv zou in dat jargon uitsluiting van een sportevenement zijn die toch bepaald tot het culturele erfgoed van Fryslân hoort.
 
Een ander punt is natuurlijk het ongevraagd ‘lenen’ van beelden van KNKB Media door de Omrop op Twitter. Zoiets zou toch nog wel een vraag waard zijn. Allemaal ‘omballingen’ die wellicht op de lange termijn de ondergang van het kaatsen kan zijn. En dan laten wij de eigen ervaringen bij de krant nog maar even buiten beschouwing.
 
Terug naar de Freule, naar de twee dorpen die de macht grepen met hoofdrolspeler Johan Sipma die aan zijn vijfde editie begon. Met een voorinse Douwe Dijkstra die in alle stilte door Visser werd voorbereid op wat komen zou. Met Folkert Jelmer Visser die als tweede opslager het goed begreep dat het spel pas begint als de opslager de bal binnen de lijnen brengt. Je zou ook kunnen zeggen zonder de degelijkheid van Visser geen Sipma met zijn verwoestende opslag. En zonder de betrouwbare Dijkstra geen Sipma in het achterperk.
 
En wat te denken van het mysterie van Leeuwarden tegen Franeker in de tweede omloop. Een walkover tot er een blessurebehandeling kwam en dat redde Franeker van de ondergang. Met toch wel een bijzonder optreden van Jelmer Uijthof uit Franeker die alle schijn tegen had, maar uitgekiend kaatste tot het hem in de halve finale tegen Moarre-Ljussens net even te veel werd.
 
En wat te denken van het mysterie van de KF De Trije Doarpen uit Niawier, Metslawier en Oosternijkerk. Vernietigend op de bijvelden, versteend op het hoofdveld. Want met alle respect voor Jens Kooistra, Jelmer Foppe Drijfhout en Sybrand Veldhuis als premiewinnaars uit Raerd, zij hadden in potentie en kwalitatief niet eens in de buurt mogen komen van Pieter Siebe Cuperus, Jelmer Torensma en Jan Bandstra. Het is maar goed dat niemand de buitenslagen van Bandstra geteld heeft. Op de bijvelden ‘fleagen se der út’ en plots de richting kwijt. In principe dus een overwinning in cadeaupapier voor Raerd. Maar ja het hoort er wel bij.
 
Het was al met al toch een boeiende Freule met de nodige partijen die spannend waren. Boeiend en eigenlijk zonder echte vedettes. Of het moest Sipma op zijn rode schoenen zijn en als je dan ook nog wint dan passen die rode schoenen bij je zoals een krans bij de kampioen past.
 
 

RPF-1-12

Prijswinnaars

1e prijs: Morra Lioessens Folkert Jelmer Visser, Douwe Dijkstra, Johan Sipma

2e prijs: Raerd, Jens Kooistra, Jelmer Foppe Drijfhout, Sybrand Veldhuis

3e prijs:
Franeker, Elmer Feenstra, Jan- Tymen Eisma, Jelmer Uithof 
4e prijs:
Arum, Jildert Wijbenga, Pieter den Breejen, Rinnert Tolsma
Dronryp, Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi, Brent Timmerman

Morra Lioessens wint Freulepartij in Wommels

FINALE

21. Raerd - 24. Morra Lioessens
3-5 4-6
 

Halve finale

24. Morra Lioessens - 31. Franeker
5-5 6-4

Reactie van Jan- Tymen Eisma

4e omloop

31.Frjentsjer - 1. Arum 
5 - 3 6-4

10. Dronryp - 21. Raerd
5-5 2-6 

24. Morra Lioessens staand nummer 

3e omloop

01. Arum - 05. Grou
5-3 6-2

10. Dronryp - 13. Bitgim
5-4 6-4

17. Niawier / Metselawier / Oosternijkerk - 21. Raerd
3-5 2-6

24. Morra Lioessens - 27. Spannum 
5-2 6-0

31. Franeker staand nummer 
 

2e omloop

35. Reahús - Turns - 01 Arum
2-5 - 4-6

03 Achlum - 05. Grou
4-5 2-6

07. Winsum - 10. Dronryp
4-5 4-6

11. Exmorra - 13. Bitgum
5-5 4-6

16. Wommels - 17. Niawier/Metselawier/Oosternijkerk
1-5 0-6

19. Marsum - 21 Raerd
1-5 4-6

24. Morra Lioessens - Sexbierum-Pietersbierum
5-5 6-0

27. Spannum - Ouwe Syl
5-5 6-6

31. Franeker - 34. Leeuwarden
5-5 6-2
 

Terugblik 1e en 2e omloop

1e omloop

1.Arum 2.Folsgare
5-0 6-0

3.Achlum 4.Jubbega
5-2 6-6

5.Grou 6.Bolsward
5-2 6-0

7.Winsum 8.Witmarsum
5-2 6-6

9.Driezum 10.Dronryp
2-5 0-6

11.Exmorra 12.Reduzum
5-1 6-2

13.Bitgum 14.Lollum
5-0 6-0

15.Stiens 16.Wommels
2-5 4-6

17.Niawier-Metselawier-Oosternijkerk  18.Heerenveen
5-1 6-6

19.Marsum 20.Sneek
5-5 6-6 

21.Raerd 22.Balk
5-0 6-2

23.Makkum 24.Morra
3-5 0-6 

25.Harlingen 26.Sexbierum-Pietersbierum
3-5 2-6 

27.Spannum 28.Wiuwert

29.Goënga 30.Oude Bildtzijl
4-5 0-6

31.Franeker 32.St Annaparochie
5-4 6-4

33.Hommerts 34.Leeuwarden
1-5 4-6

35.Reahûs-Turns

De webredactie van knkb.nl plaatst woensdag live berichten, videoreportages en interviews op de website. Bovendien wordt via de KNKB-twitter -Facebook -Instagram pagina's uitslagen direct gepubliceerd.

Je hoeft geen account van de diverse pagina's te hebben om de berichten te lezen of te bekijken.  

Klik hier voor alle berichten over de Freule 

klik hier voor de alle Twitterberichten 

Klik hier voor de Facebook pagina

Klik hier voor de Instagram pagina

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers